Novinky a aktuality

Podnikání se těší v Evropě pozitivní reputaci. Podle výsledků studie společnosti Amway více než 69% osob dotázaných v 11 evropských zemích prokázalo pozitivní přístup k samostatné výdělečné činnosti.

Většina respondentů si umí představit, že začnou podnikat bez zaměstnanců. „Průměrně 46% respondentů z trhů, na kterých jsme průzkum uskutečnili, dává přednost samostatné výdělečné činnosti jako snadno přístupnému způsobu podnikání" uvádí Michael Meissner, Vice prezident pro korporátní záležitosti firmy Amway v Evropě.
Průzkum odhalil skutečnost, že největší zájem o samostatné podnikání je v Dánsku (89% dotázaných), ve Francii 79% a ve Velké Britanii 74%, zatímco na Ukrajině je to 61% a v Německu a Rakousku 56%. Asi jedna polovina dotázaných, kteří měli pozitivní přístup k podnikání, si umí představit, že sami začnou své samostatné podnikání. Nejvíce jich bylo v Turecku, Švýcarsku a v Itálii. Nejvíce převládá podnikatelský duch mezi 14 - 29letými respondenty. Tady má k samostatnému podnikání pozitivní vztah 79%. Každý druhý respondent (49%) ve věku do 30 let si umí představit, že začne samostatně podnikat.

Snadno použitelné způsoby samostatného podnikání jsou nejpřitažlivější

Z výzkumu vyplynulo, že nejdůležitější je, aby bylo snadné stát se samostatným podnikatelem. Zdaleka nejvíce preferované je podnikání jako vedlejší pracovní činnost.
Samostatné podnikání bez zaměstnanců je nejpřitažlivější pro osoby z Itálie, Německa a Francie. Samostatné podnikání jako vedlejší činnost je nejpřitažlivější ve třech německy hovořících zemích a v Polsku.
Nejlákavější je na podnikání nezávislost (40%), sebeuplatnění (35%) a druhý příjem (34%).

Evropanům nechybí podnikatelské nápady, ale peníze a odvaha

Až 54% dotázaných by postrádalo vstupní kapitál (54%) a 34% má strach, že selže. To považují za největší překážky v samostatném podnikání.
Naproti tomu jen 20% dotázaných vidí nedostatek nápadů jako problém. Nejvíce obav mají Němci, zatímco ve Velké Britanii se možnými překážkami dají odradit nejméně.

Amway

Amway je vedoucí firmou přímého prodeje na světe. Založena byla v roce 1959 Richem DeVosem a Jay Van Andelem. Ústředí se nachází ve městě Ada ve státě Michigan v USA. Amway pracuje ve více než 80 zemích a teritoriích, zaměstnává více než 13.000 pracovníků a spolupracuje s více než 3 miliony nezávislých distributorů. V České republice zahájila činnost v roce 1994.
V rámci zmíněné studie bylo od srpna do října 2010 dotázáno 12 510 osob v 11 evropských zemích. Výsledky jsou reprezentativní pro země: Rakousko, Dánsko, Francie, Německo, GB, Itálie, Polsko, Rusko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina.

Amway má dva cíle:
1.být nejlepší podnikatelskou příležitostí na světě
2. prostřednictvím svých výrobků nabídnout lepší řešení pro lepší život.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one